Plats också för barn


PLATS OCKSÅ FÖR BARN


Bostsäder behövs, Stockholm växer vilket är bra för stadens invånare och hela landet. Men hur ska staden växa? Vilken stad vill vi ha? En enkel lösning som gäller nu är förtätning. Men förtätning utan visioner gör ingen glad. Den gamla stenstaden som många älskar luckrades upp av parker och lekplatser. Vid dagens gällande trend pressar man in så många lägeheter som möjligt på en begränsad yta och vilka blir de största förlorarna? Jo barnen förstås.


Fysisk aktivitet är livsviktig för barn; barn behöver allsidig motion för att utveckla skelett och muskler. Många forskningsrapporter visar att fysisk aktivitet gör att barn kan koncentrera sig bättre, känner sig mer alerta och uppnår bättre skolresultat. För detta behövs det utrymme mellan husen, även i innerstaden.


Allt detta är kända fakta men vid planering av nya bostadsområden struntar man i denna kunskap, reserverar inte utrymme för skolor och skolgå.rdar eller små gluggar mellan husen. Exempel på detta är västra Kungsholmen och Hammarby Sjöstad där man plötsligt upptäckt att det behövs plats för både förskole- och skolbarn och då söker paniklösningar.


Detta händer trots att exempelvis FNs barnkonvention ställer krav på att barns behov ska tillgodoses. I 1970 års "Riktlinjer för barns utemiljö", en av Sveriges ofentliga utredningar, angavs att planerare måste sträva efter att i nya bostadsområden skapa förutsättningar för barn att röra sig ute. Skandal att detta inte efterlevs! Barnfetman ökar, diabetes och benskörhet kryper allt längre ner i åldrarna. Måtte stadsplanerare beakta allt detta!


Till saken hör att en miljö som är dålig för barn ofta också är dålig för vuxna. Även vuxna behöver se grönska i sin närhet och kunna röra sig utomhus!


Stockholmspartiet 2015-02-21