Hem

    

  • Ökad insyn och öppenhet i politiken


  • Bygg inte bort Stockholms skönhet och identitet


  • Stoppa rivningarna  • Ge plats för utomhuslek och idrott när nya områden planeras


  • Kollektivtrafik - inte Österleden


  • Fler infartsparkeringar: bättre  framkomlighet, bättre miljö

Utveckla Tullhuset och magasinen på Blasieholmen


Nu när hotet att skövla Blasieholmen förhoppningsvis är borta bör man sätta i gång med att restaurera och utveckla området. Tullhuset från 1874 och intilliggande magasin vittnar om en tid då Blasieholmen var centrum för sjöfart; därifrån gick fartyg med passagerare och frakt till bl a södra Sverige, Danmark och Norge.  Det var vid förra sekelskiftet ett viktigt centrum med förankring både i näringslivet och i det offentliga. Tullhuset är en arkitektonisk pärla som liksom magasinen bör rustas upp och göras till museum för en intressant del av Stockholms historia med utställningar och aktiviteter för olika åldrar, park och servering och kommer att bli ett uppskattat utflyktsmål.


Stockholmspartiet 2018-10-25


Priset för avloppsledningen
från 5,4 till 24 miljarder

 Den 1 april skrev Stockholmspartiet en insändare  i DN, huvudsakligen följande innehåll,  med anledning av enorma fördyringar och förseningar av en  avloppstunnel från Bromma reningsverk till Henriksdal som började byggas 2014, skulle kosta 5,4 miljarder, nu förväntas uppgå till minst 24 miljarder. Det har plötsligt uppmärksammats då ett nytt beslut behövdes i Kommunfullmäktige  för att få mera pengar till projektet.  Alltså ytterligare en skandal förutom alla välkända stora fördyringar med Slussenombyggnaden, den brandfarliga bussterminalen i Katarinaberget och Nya Karolinska: mycket mycket dyrare än planerat och tar mycket längre tid än planerat; skulle ha varit färdigt 2018 – nu tror man att den i bästa fall kan bli klar 2031!  
                

 * Den hade inte behövt byggas – att modernisera reningsverket i Bromma hade varit billigare och mindre riskfyllt. Vd i det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avlopp, Svoa, lär ha varit pådrivande för val av den tekniska lösningen.

* Beslutet att bygga ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i Stockholm grundades på ofullständigt underlag och fick för kort tid för granskning.

* Uppföljningen av arbetet och kostnaderna är under all kritik: när budgeten var nästan slut krävde man att Fullmäktige skulle dubblera budgeten.

* I början av 2023 visste den rödgröna majoriteten att kostnaderna för projektet skenade men man lät det pågå och informerade inte heller oppositionen .

 

Ja stackars vi Stockholmare! Vad göra? Utkräva ansvar! Och när man hämtat sig från chocken över dessa monstruösa misstag kräva att två enkla regler tillämpas:

* Planera in och rapportera obligatoriska, regelbundna ekonomiska kontroller i stora projekt.

* Inrätta en oberoende, yrkesmässig revision i staden.

 

Helve Tsai

Stockholmspartiet, vice ordförande

https://www.dn.se/insandare/ny-revision-kravs-for-att-granska-mastodontprojekt/

Vem behöver Miljöpartiet?

I en insändare i DN skriver Stockholmspartiet att för Miljöpartiet (MP) i Stockholmsregionen verkar den politiska makten vara viktigast, och nedlagd kollektivtrafik visar att MP inte behövs. Miljöpartiet har beslutat att två busslinjer helt ska läggas ner och 18 busslinjer i innerstaden få färre avgångar och/eller förändrade sträckningar. Sådana neddragningar av kollektivtrafiken har aldrig gjorts tidigare. I insändaren tas också upp MP:s svek vid bygget av "Nya Slussen". Att de stödde projektet, som beräknas kosta minst 20 miljarder och är behäftat med en mängd problem, var en starkt bidragande orsak till att MP kunde komma till makten i valet 2014.


https://www.dn.se/insandare/nedlagd-kollektivtrafik-visar-att-miljopartiet-inte-behovs

Vill du bli medlem?

På sidan kontakt kan du läsa hur du kan bli medlem  - klicka här.

Omslagsbilden ”Kungsträdgården, norra delen, första maj 2012” är en del av en bild på "sv.wikipedia.org/wiki/Kungsträdgården" Upphovsman är "Larske"

Fackelmöte för Medeltidsmuseet 15/12 15.00 

Föreningen Blasieholmens vänner arrangerar ett fackelmöte fredag den 15 december kl 15.00 på Mynttorgetr att rädda Medeltidsmuseet. Man kan köpa facklor och tåga till Strömparterren. Kom den som kan!

Stockholmspartiet 2023-11-05


                         Riv inte Medeltidsmuseet –
Riv upp ett odemokratiskt och historielöst beslut!

 

Ett odemokratiskt och historielöst beslut fattades av riksdagsstyrelsen 2014 om att stänga Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen. Odemokratiskt eftersom Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet och medborgarna aldrig tillfrågades innan beslutet fattades, och historielöst eftersom museet ligger på platsen för Stockholms tidigaste bebyggelse. Här finns till exempel murrester och kvarlevor från Helgeandskyrko-gården från 1300-talet, stadsmuren från 1530 och Gustav Vasas krigsskepp.

 

Länsstyrelsen i Stockholm har fastställt att stadsmuren med flera historiska lämningar på platsen är ”fasta fornlämningar” som inte får flyttas eller förvanskas. I ett avtal från 1982 fastslås också att fornlämningar som är viktiga för Sverige, bland annat stadsmuren från 1530, ska bevaras som museum under riksplan. Medeltidsmuseet ligger på en av de allra viktigaste platserna i Sveriges medeltidshistoria!

 

Riksdagen vill att museet flyttas till Börshuset – men museet har ingen anknytning till den platsen och MAN KAN INTE FLYTTA PÅ EN PLATS! Dessutom är Börshuset inte ledigt nu utan först om många år, vilket i praktiken innebär att museet läggs ner.

 

Vad är motivet till detta tokiga beslut? Jo, Riksdagen vill riva museet för att få ett nytt besökscentrum. Detta kan knappast vara viktigare än att bevara unik, svensk historia. Museet är populärt och besöks årligen av hundratusentals besökare, och på några veckor har 19 000 personer skrivit på protestlistor mot rivningen. En stor demonstration med utfrågning av experter och politiker hölls också vid platsen den 27 september.

 

BESLUTET MÅSTE RIVAS UPP OCH MEDELTIDSMUSEET LIGGA KVAR PÅ SIN NUVARANDE PLATS!


Stockholmspartiet 2023-10-03


Rädda Hammarbyskogen!

 

Den 3:e oktober planerades arbetet med en provisorisk tunnelöppning att påbörjas. Det är en arbetstunnel som Stockholms vatten och avfall skall bygga. Det är placeringen av arbetstunneln som Föreningen Rädda Hammarbyskogen protesterar mot. Inte tunnelbyggandet i sig.

 

Arbetet har i dagarna ännu inte startat. (2022-10-19)

 

91 träd tas ned längs gång och cykelvägen och 39 träd på anläggningsplatsen. Cykelvägen liksom mer än halva skogen kommer att stängslas in och stängas av för djur oh människor i 4 till 10 års tid. Cykelvägen kommer att breddas för att ge plats åt dubbelriktad lastbilstrafik.

 

Föreningen Rädda Hammarbyskogen föreslår att en befintlig arbetstunnel i Finnboda i stället skall användas.

 

Ett ytterligare hot mot Hammarbyskogen är det program för Hammarbyhöjden och Björkhagen som innehåller 2 700 bostäder samt plats för tio nya förskolor, en ny grundskola och en multisporthall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser. Västra Nytorps gärde, vid Hammarbyskogen och på Sjöstadshöjden mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2016 detta program.

 

Föreningen Rädda Hammarbyskogen har lagt ner ett gediget arbete för att stoppa detta både i mark och miljödomstolen och i mark och miljööverdomstolen men inte lyckats trots mängder med tungt vägande skäl om naturområdets värde, samt fridlysta växter och djur.

 

Den som vill veta mera och stödja Kampen för Rädda Hammarbyskogen kan kontakta Facebook gruppen Rädda Hammarbyskogen. 

 

Stockholmspartiet 2022-10-19

.Nytt styre - Ökad insyn

 

Nytt styre i Stadshuset - då kan det vara på sin plats att påminna om hur viktigt det är att medborgarna får insyn i politiken, hur besluten fattas och även möjlighet att påverka dem. När Stockholmspartiet bildades 1979 var ett av syftena att öka insynen i politiken; partiets symbol var ett nyckelhål och den interna tidningen hette Nyckeln!

 

Dessa frågor är självklara men behöver ändå uppmärksammas och förbättras. Författaren och ekonomen Andrew McAfee vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, studerar hur digitala tekniker förändrar världen och sammanfattar sin forskning med att det finns fyra krafter som gör gott i stor skala: teknisk utveckling, kapitalism, medvetna medborgare och en levande demokrati.       

 

Dessa värden har Stockholmspartiet alltid arbetat för och det kämpar även Björn Tarras-Wahlberg för genom att avslöja spelet i Stadshuset. "Så här får det inte gå till" är den träffande rubriken på hans bok som på ett utmärkt sätt beskriver bristerna i beslutsfattandet och hur han tillsammans med Stadsmiljöföreningen Blasieholmens vänner lyckades förhindra att bygga den av politiker och tjänstemän föreslagna hemska kolossen Nobelhuset i en historisk kulturmiljö mitt i stadens hjärta.

 

Stockholmspartiet deltog också aktivt i kampen för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen. Tarras-Wahlberg föreslår en demokratireform i 10 steg bl a öppna arbets-, nämnd- och utskottsmöten där medborgarna välkomnas att lyssna som i EU-parlamentet, i EU-kommissionen och i USA. Liknande förslag har Stockholmspartiet också fört fram redan vid partiets bildande 1979 med nyckelhålet som symbol just för ökad insyn i politiken.

 

Den nytillträda koalitionen bör ta denna självklara kunskap till sig, arbeta med detta och göra förbättringar som kan leda till en levande demokrati  och medvetna medborgare.


Stockholmspartiet 2022-10-10

Äntligen Tegelbacken!

 

När Stockholmspartiet bildades 1979, i protest motrivningar av vackra hus och expanderande bilism i stadens centrum hade vi vårförsta presskonferens på Tegelbacken. Förbipasserande frågade varför vi hadepresskonferens på denna bullriga och trafikstörda plats. Syftet var just detta,att uppmärksamma att denna centrala plats i stadens hjärta borde göras om tillett promenadvänligt område, lättillgängligt för fotgängare och cyklister och getillfälle att njuta av utsikten mot Gamla stan i stället för att vara entrafikplats.

 

Nu har staden äntligen planerat att genomföra detta! Detska bli två torg som binder samman de olika delarna av Tegelbacken och gör detlättare att komma fram till vattnet och kajerna.

 

Bättre sent än aldrig!  


Ännu en bussbrand!

De lokala nyheterna vid Sveriges Television rapporterade den 22 maj 2019 om en bussbrand i Jakobsberg. En buss hade under onsdagen fattat eld på Viksjöleden i Järfälla vid Jakobsbergs pendeltågsstation och enligt SL fanns det tack och lov inga resenärer på bussen när den började brinna. Det var inte en gasbuss och SL har ännu ingen förklaring till varför bussen fattade eld. Detta är den andra bussbranden i Stockholm på några månader och det borde vara tillräcklig för att få politiker att tänka om och inte bygga en passagerarterminal i Katarinaberget vid Slussen. En brand i den terminalen skulle kunna få katastrofala följder. Politikerna känner till detta; flera utredningar visar på farorna vid brand.

Innan det är för sent – stoppa bygget av passagerarterminalen i Katarinaberget!

Stockholmspartiet vid strandvägskajen

Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner ordnar under lördagarna i maj och början av juni kl 11-12 på flytbryggan vid Strandvägskajen 17 dialogmöten med politiker, experter och allmänheten kring förtätningen och förfulningen av Stockholm. Stockholmspartiet närvarar vid dessa möten och framför sina synpunkter på stadens utformning. Vid mötet den 11 maj höll partiets ordförande den inledande presentationen och tog bland annat upp bristen på insyn och demokratisk förankring av de politiska besluten, bristen på helhetssyn på staden av beslutsfattarna, och konkreta exempel på byggnader som aldrig borde ha uppförts – till exempel Stockholm Waterfront och bostadsbygget på Gärdet.

 

Skyskraporna saknar estetisk verkshöjd

Under  rubriken ”Husen blir högst i stan – men saknar verkshöjd” skriver Mats Wickman, kulturhistoriker och författare, i Svenska Dagbladet den 5 april 2019 en eminent krönika om hur den grönblåa majoriteten i Stockholm "skyddat sin kung - det byggindustriella komplexet, vars profithunger exploaterar sönder vår stad" när makten spelar schack med medborgarna. Medan städer på kontinenten som gett inspiration till vår stadsbyggnad vårdar och rustar upp sina stadskärnor och inte bygger skyskrapor där gör man här tvärtom

- förstör det småskaliga och originella. Återigen en förstörelse av en uppskattad miljö som rivningarna i Klara-kvarteren! Mats Wickman redogör sedan för svikna löften från politiker och för ett flertal planer på skyskrapor som skulle synas i stora delar av staden; han frågar sig varför dessa skyskrapor - som om de skulle byggas - får förfula vår stad. Många är vi som vill få svar på detta! Läs mer...

Ännu en varning för
bussterminalen i Katarinaberget

Risken för brand och explosioner i den planerade bussterminalen i Katarinaberget vid slussen har påtalats av många experter och debatterats i medierna. Analyser har gjorts som visar på stora risker för passagerarna men beslutsfattare struntar i dem. Det finns strikta EU-direktiv om säkerhet i vägtunnlar; man kringgår dem genom klassa Stadsgårdsleden som "kvartersmark" och inte som "vägtunnel" trots att den "loop" som bussarna skulle ta in i och ut ur terminalen kommer att vara ca 900 meter.

 

Professor Bo Janzon har på uppmaning av konsumentorganisationen Resenärsforum, som bevakar kollektivresenärernas intressen, gjort en granskning av riskbedömningen av bussterminalen och funnit bl a att man inte följt vedertagna riktlinjer för risknivåer, utarbetade av certifieringsbolaget Det Norske Veritas. Han säger att Stockholms stad inför beslut om terminalens utformning utgår från en analys som anpassar kriterierna till analysens resultat! Detta innebär att analysen blir i princip meningslös. Man har t ex inte ens studerat risken för gasexplosion i garaget trots att vätgas sannolikt kan införas som ett bussdrivmedel. Dessutom ökar riskerna för brand och explosion avsevärt p g a det slutna utrymmet i bergterminalen.

 

Men varken Slussenprojektet i Stockholms stad eller Trafikstyrelsen ändrar på planerna för den livsfarliga passagerarterminalen. Ansvarslöst är för milt ord! Läs mer på

https://www.svd.se/forskare-om-slussens-bygge-forhojd-risk-for-dodsfall

Stockholmspartiets grundare:
"Tornen är provocerande fula"

Under ovanstående rubrik i Svenska Dagbladet den 15 februari skriver Richard Murray, grundare av Stockholmspartiet som också arbetade aktivt mot Nobel Center, att arkitekter tjatar om god kvalitet men att man aldrig slår fast vad det innebär eller gör utvärderingar av det som har byggts. Har färg, material och ytor större betydelse än formen? Han beskriver att Stockholm Waterfront inte bara stör Stadshuset utan också att de "disparata volymerna helt saknar inbördes sammanhang". Artikelförfattaren menar även att Karolinska institutets byggnad med Aula Medica med den spektakulära lutande formen störs av "höga, klumpiga, tätt packade lådor som försetts med diverse olika skal" i Hagastaden.

 

De som kritiserar dagens arkitektur framhåller att byggnadernas skala är omänsklig, att formspråket är uselt och att byggnaderna inte har anpassats till omgivningen. Tornen vid Torsplan är provocerande fula; postmodernismen saknar estetisk kompass skriver Richard Murray. Kritiken gäller kvalitet, oberoende av vilket år byggnaderna har kommit till. Mycket uppmärksamhet förtjänar också bruksarkitekturen, där många bor. Han önskar att Norra stationsområdet i Hagastaden i Stockholm ska bli "slutet för en omänsklig stadsplanering helt fokuserad på innerstaden, utan tanke på de 85 procent som bor på platser utanför den". Han undrar om den nya riksarkitekten Helena Bjarnegård kan medverka till att utvärderingar kommer att göras av det som byggts. Det är något att hoppas på! Läs mer...

https://www.svd.se/richard-murray-tornen-ar-provocerande-fula


Fint när folklig kritik, synpunkter från remissinstanser och opinionsyttringar från hemsidor m m ger resultat!

Den nya koalitionen i Stadshuset har lovat att inte bygga Nobelcentret på Blasieholmen och inte placera Apples stora elektronikbutik i Kungsträdgården vilket välkomnas av de många stockholmare som engagerat sig i dessa frågor. Under rubriken ”Rivstart för en ny stadsbyggnadspolitik” beskriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 13 oktober bakgrunden och hoppas på ”en mer medveten hantering av Stockholms historiska miljöer”. Läs mer: SvD.se/av/elisabet-andersson


Heja länsstyrelsen!

Cykelkartor

Regional cykelkarta på Trafiken.nu

Cykelbanor i Stockholm på Stockholm.se

Ökad insyn och öppenhet i politiken


Stockholmspartiet bildades för att vanliga väljare ville ha insyn i och kunna påverka politiken i Stadshuset.


Kommunalpolitik handlar om frågor som påverkar vår vardag: Skola, äldreomsorg, social service, stadsplanering och bostadsbyggande. Stockholmspartiet vill påverka politiken så direkt som möjligt. Genom att delta i nämnder, fullmäktige eller andra grupperingar, kan vårt parti direkt få insyn i och påverka politiken.


Vi tycker att vanliga människor skall delta i det politiska arbetet dvs människor som har kontakt med andra vanliga människor och då förstår och delar deras vardagsliv.


Vi vill komma bort från att några få personer arbetar heltid i politiska organ. Man skall inte arbeta och försörja sig som politiker utan finnas i arbetslivet men på sin fritid arbeta politiskt. Det skulle inte vara så att politik sysslade en grupp med som var avskild från det vanliga arbetslivet utan som deltar i arbetslivet och känner till vanliga människors behov.

Politikerna bör bo i den egna stadsdelen så de kan ha kontakt med dem som bor där. Det ger goda möjligheter att fatta beslut utifrån de lokala förutsättningarna.


Stockholmspartiet vill att


-Politikerna ska representera alla sorters människor

-Politikerna ska behålla kontakterna med arbetslivet, vara fritidspolitiker

-Färre personer är heltidspolitiker genom att minska antalet uppdrag per politiker. 


Rädda Pålsundet!

Med det utropet uppmanar Per Gudmundson i Svenska Dagbladet den 4 april politiker att ompröva beslutet som skulle ödelägga Pålsundet och parken där intill.

Pålsundet sträcker sig ca en halv kilometer från Södermalm till Långholmen; där ligger sommartid fritidsbåtar och det är ett lummigt naturområde. Att strandkanten behöver förstärkas för att förhindra ras är uppenbart men för den skull behöver man inte såga ner träd, schakta ur Pålsundsparken och riva bryggor. Att förvandla en naturlig strandlinje till en rak, hård kajkant är att beröva medborgarna en liten men viktig kontakt med natur som så väl behövs i en stad.

Omkring 25 000 personer har skrivit på protestlistor! Vad mer behövs? Skärpning ”ansvariga” politiker - rädda Pålsundet!

https://www.svd.se/radda-palsundet


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

”Länsstyrelsen kritisk till Apples planer”

lyder rubriken av Mimmi Epstein i Vårt Kungsholmen nr 40. Hon skriver att Länsstyrelsen anser att Apples planerade bygge i Kungsträdgården skulle ”påtagligt skada kulturmiljön av riksintresse” och minska upplevelsen av park. Planerna har lett till motstånd från medborgarna, kritiserats av bl a både Stadsmuseet och Skönhetsrådet och nu även Länsstyrelsen. Man skriver att ”byggnadens utformning och funktion tillsammans med trädfällningar riskerar att förstärka Hamngatan på bekostnad av parkens funktion i stadsrummet”


Ja ni läser rätt: TRÄDFÄLLNING återigen i Kungsträdgården! Hur kan någon i ansvarig ställningen överväga att fälla träd och göra planer för en stor byggnad i Kungsträdgården! Denna historiska park – den enda i stadens centrum! Om detta skulle uppmärksammas mera i bl a media skulle det kunna bli en strid som när Almarna i Kungsträdgården skulle sågas ner.  Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva detaljplanen. Måtte alla goda krafter samverka till att man fattar det beslutet! 

Läs mer hos länstyrelsen
Fulspel och flathet när

jättekåk ska byggas i city

Fulspel och flathet när jättekåk ska byggas i city


Med den talande rubriken avslöjar Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 27 augusti hur byggbolagen tycks bestämma i Stockholm! SKL, Sveriges kommuner och landsting, ska låta Skanska bygga ett nytt jättehus mitt i staden, vid Tegelbacken. Skanska har köpt fastigheten och SKL vill ha ett pampigt hus som kräver att en modernistisk byggnad, som Stockholms stadsmuseum anser har höga kulturhistoriska värden, ska rivas. För att kringgå ett beslut i stadsbyggnadsnämnden i juni 2017, som krävde att det planerade huset ska göras lägre för att "minska den negativa påverkan på riksintresset Stockholms innerstad" började ett trixande i Stadshuset med nya skisser, nya direktiv, inkorrekta beskrivningar o s v som Elisabet Andersson beskriver så väl.


Slutsatsen är att det inte är första gången man kringgår den demokratiska beslutsprocessen betr kontroversiella byggprojekt i Stockholms innerstad - en flathet inför marknadens aktörer och penningen! I vems intresse? Inte medborgarnas! Vem hade trott något sådant om ett vänsterstyre?! Läs mer....https://www.svd.se/fulspel-och-flathet-nar-skanska-ska-bygga-jattekak-at-kommunpampar

När staden blir en värmeö

Sällan har väl vikten av parker blivit tydligare än denna sommar

Under dessa rubriker skriver Elisabet Andersson en mycket tänkvärd kulturkrönika i Svenska Dagbladet den 12 augusti. Förutom den svåra situationen för lantbrukarna som med all rätt uppmärksammats i medierna noteras att Stockholms medeltemperatur sommaren 2018 blev den högsta som någonsin uppmätts i Sverige. Stadens parker ger eftertraktad skugga, är plats för lek och återhämtning. Därför har Stockholmspartiet alltid framfört: bygg inte i stadens parker, då många sådana planer finns. Parkerna är som gröna lungor och har en kylande effekt.

” Vi tjänar mycket pengar kortsiktigt på att exploatera, men förlorar kanske stora värden långsiktigt som inte går att kompensera” framhåller Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. Penningen styr – vinster hamnar i byggherrarnas fickor på bekostnad av medborgarnas miljö!

Elisabet Andersson skriver också att man inte slentrianmässigt ska dela upp staden i gott och ont dvs att den täta och centrala ställs mot den perifera och glesare som mindre värd; den kan klara sig betydligt bättre i ett varmare klimat! Förutom att självklart värna och skydda det gröna bör vi börja se att det kan användas aktivt och strategiskt för att hjälpa till att hantera problem som människan själv har skapat. Bygg inte i stadens parker!

Läs mer https://www.svd.se/i-framtiden-kan-stader-bli-synonyma-med-varmestress/i/senaste/om/kultur

Varför struntar partierna i Stockholms kulturarv?

Med den angelägna frågan som rubrik beskriver kulturhistorikern Mats Wickman i Svenska Dagbladet den 10 juli 2018 i en artikel hur en ny rivningsvåg härjar i staden, som ett spöke från rivningarna av Klarakvarteren, utsläppt av S efter maktövertagandet 2014. Man struntar i Stockholms kulturarv som berör många människor, ger tillvaron sammanhang och djup. Särskilt beklagligt är det att denna avsaknad av respekt för det fysiska kulturarvet har lämnat fältet fritt för SD som brer ut sig i detta vacum.


Apple har köpt en tomträtt i Kungsträdgården men stadens politiker bestämmer vad det offentliga rummet, den historiska och värdefulla parken i stadens hjärta ska användas till. Vill medborgarna ha en stor elektronikbutik där eller vill man ha kvar parken?  Välj rätt den 9 september! Läs mer...https://www.svd.se/bryr-sig-nagon-annan-an-sd-om-stockholms-kulturarv


Nobelcentret på Blasieholmen stoppat av mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanen. En seger för kulturmiljön och förnuftet! Se inslaget i SVT Nyheter Stockholm här

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dom-om-nobel-center


Nobel center ett värre hot

än alla akademibråk

Med den rubriken skriver Fredrik von Feilitzen, hedersledamot i Samfundet S:t Erik, i Svenska Dagbladet den 127 maj att Nobelpriset kommer att ta mera skada av byggandet av Nobel Center på Blasieholmen än debaclet inom Akademin! Frågan är högaktuell p g a ett avgörande beslut den 22 maj i Mark- och Miljödomstolen.

Riksantikvarieämbetet bl a har lämnat ett entydigt yttrande: Nobel Center skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad. Enligt miljöbalken skulle länsstyrelsen då ha upphävt planen, vilket man inte gjorde. Statens fastighetsverk, som förvaltar Nationalmuseum, överklagade Nobel Center till länsstyrelsen men ordföranden, före detta statssekreteraren Sten Olsson (S) övertalade styrelsen att inte fullfölja överklagandet till Mark- och miljödomstolen!  Detta är ett flagrant exempel på otillbörlig politisk anpasslighet av en statlig myndighet!

Det nu rivningshotade kungliga tullhuset från 1874 på Blasieholmen och de intilliggande magasinen är minnesmärken från den tid då de var Stockholms utrikeshamn och som hade en kontinuerlig verksamhet under 500 år. Är inte denna miljö värd att bevara och utveckla till museum och utflyktsort mitt i staden!

Alfred Nobel var samhällstillvänd och ”skärpan i hans kritik mot samtidens företeelser var ofta påfallande hård” skrev en nära vän. Man undrar vad han hade tyckt om den stadsmiljöförstörande kolossen som man nu vill framtvinga i hans namn! Läs mer… https://www.svd.se/nobelcenter-skadar-nobelpriset-mer-an-akademidebaclet


Handelsstudenter:

Stockholms utveckling dåligt för hälsan

Den rubriken sammanfattar i Svenska Dagbladet den 3 maj 2018 en studie som några studenter på Handelshögskolan gjort av hur hus som nu byggs är oförenliga med FN:s mål för hållbar utveckling nämligen ”Good  health and well-being”. Det är anonymt, fyrkantigt och ohälsosamt.


”Studier har visat att gemene man föredrar äldre gatunät och fasader, samt att en stadsbild tydligt hör ihop med ens känsla av tillhörighet gentemot staden man bor i.” Tyvärr är det sätt som Stockholm nu byggs ut på väsensskilt från hur den omtyckta staden ser ut. Man hänvisar till forskning som den brittiska tankesmedjan Create Streets har skrivit om och som visar att en stads utformning påverkar de sociala och hälsomässiga förhållandena hos dess invånare. Det tycks att människor föredrar att arkitektur speglar sin plats snarare än sin tidsålder. Mycket av det som byggs i stadsdelar som Liljeholmen och Årsta är anonymt, fyrkantigt och inglasat. De ser moderna ut men risken är att dessa stadsdelar förblir opersonliga förorter i innerstadens skugga.


Enligt Create Streets är den ideala staden den där man kan känna gemenskap och som gör en fri att ingå i eller avstå från sociala interaktioner enligt eget val. Rätt arkitektur och stadsplanering gör städer till organiska mötesplatser där man inte behöver tala om för folk var och hur de ska mötas! Med gångvänliga avstånd mellan trivsamma stadsdelar som kompletterar varandra kan möten ske flexibelt och överallt.


Måtte stadsplanerare tillämpa denna kunskap så att bostadsbristen inte leder till panik utan att man bygger en stad där inte bara alla har en bostad utan också till att segregation bekämpas. Läs mer…

https://www.svd.se/stockholms-utveckling-inte-bra-for-halsanStockholmspartiet är anmält till kommunalvalet 2018

 

Stockholmspartiet är det enda lokala partiet; vi värnar och önskar utveckla stadens olika miljöer och har en viktig opinionsbildande roll. Just nu river man åter oersättliga byggnader och skövlar historiska miljöer som Tullhusen på Blasieholmen för att ersättas med en koloss – Nobelbygget. Det skulle passa bättre på en annan plats och Tullhusen skulle kunna utvecklas till ett intressant utflyktsmål.


Astoriahuset på Nybrogatan ska förvandlas till en oansenlig del i ett mörkt jättebygge – allt för att byggherrarna ska tjäna mera på bekostnad av stadens och medborgarnas miljö. De stora misstagen med rivningarna av Klara-kvarteren upprepas vilket Stockholmspartiet är mycket kritiskt till. Däremot stödjer Stockholmspartiet olika lokala initiativ.

Dags trycka på pausknappen!

"Visst kan man riva 1800-talshus om man skapar något nytt och välbehövligt. Men i Astoriarivningen i Stockholm får girigheten ett ansikte. Det är tungt och dystert.


Med den sammanfattningen skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 26 januari 2018 om de farsartade turerna kring planerna för Astoriahuset. Byggherrens projektekonomi styr: Ett hus byggt i nyrenässansstil som bostadshus på 1870-talet med rikt ornerad fasad ska rivas och ersättas av ett högt kontorshus med en sluten fasad av mörkt tegel monterat i stålkassetter.


Rivningen har skapat opinion bland stockholmarna och många har protesterat genom att lämna Länsförsäkringar som äger fastighetsbolaget Humlegården och genom att demonstrera vid Nybrogatan.  Stadsmuseet anser att det hela strider mot Plan- och bygglagens krav på varsamhet! Vem hade kunnat tro att ett vänsterstyre i Stadshuset väljer att göda ett privat byggbolags fickor på bekostnad av en kulturhistoriskt värdefull miljö för stockholmarna?


I februari lämnas bygglovsansökan till politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Än finns det tid att trycka på pausknappen! De "ansvariga" politikerna hukar och ingen svarar på kritiken som framförs av bl. a. Svenska byggnadsvårdsföreningen. Än finns det tid för de "ansvariga" att ta debatten och visa att man agerar ansvarigt! Läs mer

https://www.pressreader.com/sweden/svenska-dagbladet/20180126/281848644030409