OM

Om Stockholmspartiet

 

Stockholmspartiet är ett unikt, politiskt parti! Vi är det enda parti i Stockholm som inte kan placeras in på den politiska höger-vänsterskalan. Vi är ett sakfrågeparti med helhjärtat engagemang för Stockholms stadsmiljöfrågor utifrån den enskilda individens perspektiv. Vi engagerar oss i frågor som de andra politiska partierna ofta struntar i.

 

Stockholmspartiet verkar för Stockholm som en levande stad med en fysisk, social och kulturell miljö som främjar invånarnas livskvalitet. Decentralisering, medinflytande och jämställdhet kännetecknar partiets politik. Sedan vi bildades och kom in i kommunfullmäktige 1979 har vi uträttat mycket som till exempel att stoppa rivningar av skolor och bostadshus, räddat grönområden från bebyggelse, omvandlat parkeringshus till bostadshus, sett till att cyklingen ökat stort genom utbyggnaden av cykelbanor, främjat kollektivtrafiken genom satsningar på spårvägar, införandet av sjöbussar på vattenvägarna och trängselavgifter på infartslederna.

 

Stadsmiljön har speciella kvaliteter som stort utbud av varor och tjänster, närhet till kultur och service, dynamisk teknik och ekonomisk utveckling. Det är vår övertygelse att detta går att kombinera med en god trafikmiljö, hög livskvalitet, bra bostäder och minskad segregation om de ekonomiska resurserna