Blasieholmen

Kuppartad tidigareläggning av fullmäktigebeslutet – kom gärna till demonstrationerna 18 och 25 april!


Om 17 dagar avgörs Tullhusets öde och hela Blasieholmens framtid. För att påverka beslutsfattande politiker genomförs demonstrationer måndagarna 18 april kl 16 och 25 april kl 16.30 vid Stadshuset där också Stockholmspartiet medverkar. Kom gärna till demonstrationerna, tag med vänner och bekanta. Läs mer på http://www.bevarablasieholmen.se/.