kampen-gar-vidare-3

 

Alla som bor i Stockholm eller har företag i Stockholm kan överklaga fullmäktiges dåliga beslut ang. Nobelhuset senast den 24 maj.

Enklast gör man det genom att skriva sitt namn och personnummer på bifogade mall och skicka den till stadsbyggnadskontorets mailadress som står högst upp. Överklagandena kommer att vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Överklagandet gäller alltså avsteg från den kommunala likställighetsprincipen enl. kommunallagen som bygget skulle medföra.

Beslutet om bygget kan endast överklagas av dem som direkt berörs av det t ex av dem som äger en fastighet intill bygget.