2016-10-20-EXPERT-SÅGAR-PLAN-FÖR-SLUSSENS-BUSSAR

Expert sågar plan för Slussens bussar

Svenska Dagbladet · 20 Oct 2016 · · JAN MAJLARD jan.majlard@svd.se

 

Den tidigare delvis sekretessbelagda planhandlingen av Nya Slussens bussterminal

i Katarinaberget offentliggjordes på onsdagen.

– Riskanalysen är en stor fejk, säger Lars Harms­Ringdahl, professor i riskhantering.

I går blev den justerade planhandlingen om den ifrågasatta bussterminalen i

Slussen offentlig. Handlingar och ritningar för Nackaoch Värmdöbussarna med

tillhörande entréutrymmen, koppling till tunnelbanan, anpassning av Stadsgårdsleden

för in­ och utpassage samt terminalens tillhörande tekniska utrymmen

ska finnas till beskådande på Tekniska nämndhuset samt på Stockholms

stads hemsida på nätet.

Om fyra veckor, den 16 november, går tidsfristen ut för att komma med synpunkter

vad gäller bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget.

Allt material sammanställs sedan för den detaljplan som Stockholms kommunfullmäktige

ska ta ställning till i februari 2017.

Den första detaljplanen över bussterminalen fälldes på grund av fem formfel,

samtidigt som detaljplanen när det gäller övrigt markområde i den stora ombyggnaden

vid Slussen vunnit laga kraft sedan 2013. Bygget är i full gång och ska

pågå i minst åtta år till.

Kritiken mot bussterminalen har riktat in sig på risker vid utrymning på

grund av brand eller rökutveckling.

– Den nya granskningen innehåller förtydligande av uppgifter som kan ha

varit svåra att ta till sig gemene man, säger Fredrik Meurling, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Finns det några nya siffror eller ställningstaganden i den nya detaljplanens

riskanalys?

– Nej, det är inga stora förändringar mot den bedömning som gjorts tidigare.

Det kan handla om förtydligande av uppgifter om till exempel luftkvalitet och

buller som kan vara svåra att ta till sig för gemene man, säger Fredrik Meurling.

Riskanalysen för bussterminalen, vars golv ska vara fem meter under havsnivån,

är framtagen av konsultfirman WSP. Ett brandtekniskt utlåtande har gjorts

av företaget Risktec. Och samråd har hållits med Storstockholms brandförsvar

och länsstyrelsen.

Professor Lars Harms­Ringdahl har mångårig erfarenhet som riskforskare

inom industrin, med fokus på band och miljö. Han är kritisk till processen kring

bussterminalen:

– Om inga större förändringar gjorts är det svårt att se någon skillnad mot tidigare.

De verkar mer se det som ett pedagogiskt problem. Riskanalysen är en

stor fejk. Ventilation av brand­ och rökgaser har ett uppenbart behov av att

granskas av en oberoende instans. Annars anser jag inte att Statsbyggnadsnämnden

kan besluta att risknivån är acceptabel, säger Lars Harms­Ringdahl.

Där bussarna i terminalen samlas för av­ och påstigning ska upp till 2000

människor kunna befinna sig i rusningstid.