Valet 2014

 

Tack för förtroendet !

 

Stort tack till alla stockholmare som röstade på Stockholmspartiet.

 

Stort tack också för alla fantastiska insatser i valarbetet.

 

Att lägga ned så mycket oavlönad tid som ni gjort på alla möjliga och omöjliga tider på dygnet är det inte många som gör idag. Men de som värnar om Stockholms stadsmiljö och Slussen Plan B är just sådana personer - det är ni ett bra bevis på! Det bådar gott för framtiden för Stockholmspartiet som kommer att finnas kvar och fortsätta kämpa för Slussen Plan B och andra stadsmiljöfrågor, gärna tillsammans med likasinnade grupper och nätverk.

 

SP fick totalt 3175 röster i kommunalvalet fördelade på de 6 valkretsarna: 1) Södermalm-Enskede 1.259 röster, 2) Bromma-Kungsholmen 385 röster, 3) Norrmalm-Östermalm-Gamla stan 895 röster, 4) Östra Söderort 285 röster, 5) Västra Söderort 225 röster, 6) Yttre Västerort 108 röster. Läs mer på val.se

 

Att med helt oavlönade valarbetare, och en valbudget inte större än vad en något finare cykel kostar, på kort tid få över 3.000 röster är rätt anmärkningsvärt och bevis på att vi har stöd för vår politik bland många stockholmare! Det känns som en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Om vi hade fått några hundra röster till i en och samma valkrets hade vi fått 1 mandat i kommunfullmäktige, så det var inte långt borta.