Valet 2018

Stockholmspartiet är anmält till

kommunalvalet 2018

Stockholmspartiet är det enda lokala partiet; vi värnar och önskar utveckla stadens olika miljöer och har en viktig opinionsbildande roll. Just nu river man åter oersättliga byggnader och skövlar historiska miljöer som Tullhusen på Blasieholmen för att ersättas med en koloss – Nobelbygget. Det skulle passa bättre på en annan plats och Tullhusen skulle kunna utvecklas till ett intressant utflyktsmål.

 

Astoriahuset på Nybrogatan ska förvandlas till en oansenlig del i ett mörkt jättebygge – allt för att byggherrarna ska tjäna mera på bekostnad av stadens och medborgarnas miljö. De stora misstagen med rivningarna av Klara-kvarteren upprepas vilket Stockholmspartiet är mycket kritiskt till. Däremot stödjer Stockholmspartiet olika lokala initiativ.