arkiv 2014- juni 2015


Unga stockholmare visar "Sagan om Slussen"

Cykelpendling räddar fler liv än Förbifart Stockholm

Cykelpendling räddar fler liv  än Förbifart Stockholm konstaterar ett stort svenskt forskningsprojekt. Flera universitet och högskolor medverkar och som nyligen (8 januari 2015) presenterades vid Transportforum i Linköping.  Ökad cykelpendling i Stockholm skulle spara minst 80 liv om året genom minskade luftföroreningar och ökad fysisk aktivitet visar den första delrapporten. läs forskarnas pressmeddelende här

 

Stockholmspartiet var först med att föra fram cyklingens fördelar och tog initiativ till att många nya cykelbanor tillkom i Stockholm. Läs mer om Stockholmspartiets cykelpoicy här

Än finns tid att stoppa monstret

 

skriver Olle Wästberg i Svenska Dagbladet, syftar på det katastrofala projektet “Nya Slussen” och jämför med hur hela Södermalm skulle rivas för snart 50 år sedan. Partipiskan viner nu som då men då blev  Stockholmarna tveksamma; Per Anders Fogelström ledde opinionen. Måtte förnuftet segra och hejda ett bygge som skulle försvåra kommunikationerna, ta bort vattenyta och minska tillgängligheten. Läs mer..”

Undvik ett historiskt misstag

I Svenska Dagbladet den 26 januari skriver 29 personer, verksamma och framstående inom olika samhällssektorer, ett upprop med rubriken Undvik ett historiskt misstag. Man uppmanar beslutsfattare i Stockholms stadshus att våga vara självständiga, tänka stort och långsiktigt och inte låta projektet Nya slussen förstöra ett älskat kulturarv.


Stockholmspartiet hoppas att deras upprop hörsammas. Länk till artikeln.. "

Avslag för kritiserad påbyggnad

"Eter att länsstyrelsen tidigare avslagit planerna på en tillbyggnad på Björn Hedvalls 30-talshus i Kristineberg, Stockholm, underkänner nu även

mark- och miljödomstolen projektet, rapporterar tidningen Mitt i."

skriver Svenska Dagbladet 7 maj 2015.

Stockholmspartiet har tidigare uppmärksammat förslag som då och då förekommer angående bebyggelse på hustak. Syftet att skapa flera bostäder i attraktiva lägen och även gynna enskilda bostadsrättsföreningar är givetvis drivkraften men priset är att förstöra och förvanska viktiga arkitektoniska värden.

Alla som ser värdet av att kulturhistoriska miljöer finns kvar kan glädjas! Trots att påbyggnadsplanerna hade godkänts av stadsbyggnadsnämnden i fjol underkände nu alltså både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen planerna. Byggbolaget som står för planerna kommer att överklaga beslutet. Måtte även nästa instans inse värdet av byggnadens utmärkande arkitektur till glädje för även kommande generationer! Läs mer...


Ökad insyn och öppenhet i politiken


Rädda Slussen - Stockholms hjärta


Bygg Slussen plan B


Bygg inte bort Stockholms skönhet och identitet


Stoppa rivningsvågen


Respektera kulturmiljö och riksintresse


Riv inte tullhuset på Blasieholmen


Bygg inte på stränder


Rädda Stockholms lungor - träden, parkerna, naturområden


Ge plats för utomhuslek och idrott


Samråd och planering - före markanvisning


Kollektivtrafik - inte Förbifarten eller Österleden

Arkiv 2014-juni 2015

Arkiv 2014- juni 2015

"För varje kilometer som cyklas tjänar samhället 1.40 kronor" skriver Erica Treijs i
cykelbloggen 12 maj 2015.


Varje trampad kilometer innebär en besparing för samhället på 1.40 kronor enligt Stefan Gössling, profssor i humanekologi vid Lunds universitet, skriver Expressen.


Hela samhället bidrar med att betala bilturens totala kostnader dvs luftföroreningar, trängsel, klimatförändringar och negativa hälsoeffekter. Och varje kilometer bilkörning kostar samhället 1.50 kronor.


Dessa siffror förklarar väl varför Stockholmspartiet tagit inititiv till att bygga cykelbanor. Men mycket mer finns att göra! Läs bloggen blog.svd.se/cykelbloggen.

Nobel Center- planen får gamle Leonid att le i sin Sovjethimmel

Med ovanstående rubrik inleder kulturhistorikern och författaren Mats Wickman en artikel i Svenska Dagbladet den 22 april. Han redogör för hur politikerna med skattebetalarnas pengar trycker tjusiga broschyrer om det planerade Nobel-Centret på Blasieholmen som utelämnar väsentliga fakta och att medborgarnas synpunkter på bygget tillåts komma in alltför sent.

Han beskriver också hur kritiska synpunkter på Slussen-planerna som skrivits på en tom vägg vid Slussen genast tvättats bort medan annat klotter får vara kvar! Flagrant censur! Man frågar sig återigen: Vad driver politikerna att medvetet närma sig dåliga beslut? Läs mer på http://www.svd.se/kultur/nobel-center-planen-far-gamle-leonid-att-le-i-sin-sovjethimmel_4504364.svd

Utsikt från Blasieholmen,

litografi av  Mona Huss Wallin 1979

Banta Nobelprojektet

I Svenska Dagbladet den 2 mars 2015 skriver Peder Wallenberg "Tänk om, banta Nobelprojektet", analyserar och sammanfattar många viktiga argument mot det kritiserade mastodontbygget på Blasieholmen. Förutom att det skulle förstöra det k-märkta Tullhuset och vara oproportionerligt bland i de vackra husen skulle det finansieras med pengar som är öronmärkta för vetenskaplig forskning. Vilket hån mot själva syftet med Nobels testamente! Läs mer...

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tank-om-banta-nobelprojektet_4374133.svd


PLATS OCKSÅ FÖR BARN


Bostsäder behövs, Stockholm växer vilket är bra för stadens invånare och hela landet. Men hur ska staden växa? Vilken stad vill vi ha? En enkel lösning som gäller nu är förtätning. Men förtätning utan visioner gör ingen glad. Den gamla stenstaden som många älskar luckrades upp av parker och lekplatser. Vid dagens gällande trend pressar man in så många lägeheter som möjligt på en begränsad yta och vilka blir de största förlorarna? Jo barnen förstås. Läs mer

Ödesdigert beslut om Slussen 


I dag torsdag den 11 juni 2015 ska den nya majoriteten i Stadshuset dvs S och MP fatta ett ödesdigert delbeslut att bygga om Slussen enligt ett tidigare förslag från M. Man väljer det som kallas Nya Slussen som är hårt kritiserat då det kommer att leda till trafikstockningar, göra det svårt för bussar att vända och som det finns inte någon godkänd plan för ett bussgarage för. Detta gör politikerna trots att det finns ett annat färdigt förslag, Slussen plan B, som ger bättre lösningar för trafik, fotgängare och cyklister, går flera år fortare att bygga och kostar ca fyra miljarder mindre. VAD DRIVER POLITIKERNA TILL ATT BORTSE FRÅN FAKTA OCH FÖRNUFT?

Journalisten och författaren Sverker Lindström skriver om den aktuella situationen i Dagens Arena. Läs hela artikeln..

http://www.dagensarena.se/…/sverker-lindstrom-nya-slussen-…/

Vill du bli medlem?

På sidan kontakt kan du läsa hur du kan bli medlem  - klicka här.


Interattiv cykelkarta

Till hjälp för alla cyklister finns en jättebra interaktiv cykelkarta.på Trafiken.nu Läs mera

Sverker Lindström: "Nya Slussen-planen är en chansning"

DEN RÖDGRÖNROSA MAJORITETEN I STADSHUSET SVIKER STOCKHOLM OCH STOCKHOLMARNA

Enligt det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngårds uttalanden i medierna den 16 maj ska Fullmäktige i juni fatta beslut att bygga det hårt kritiserade alternativet Nya Slussen. Med öppna ögon väljer man ett alternativ som är sämre än det andra färdiga alternativet Slussen plan B.

Man väljer ett alternativ som kostar 11 miljarder kronor mot mindre än hälften för att förnya och modernisera nuvarande Slussen och som tar 10 år mot 5 fem år av ombyggnadspåfrestningar,

byter väl fungerande trafikflöden för alla trafikslag mot sämre - utredning om detta presenteras inom kort,

byter mycket omfattande och långvariga trafikavstängningar mot mindre och kortvarigare,

väljer osäkerhet om bussterminalen mot säkerhet

väljer outredda säkerhetsproblem i stadsgårdsledstunneln och ev bussterminal i Katarinaberget,

väljer en bred, 8-filig ramp lutande ner mot Skeppsbron mot nuvarande smidiga former,

väljer senmodernism mot tidig modernism - en stadsmiljö med anor och den utvecklingspotential - mervärde - som alltid finns i äldre miljöer.

VAD DRIVER DESSA POLITIKER? HUR KAN DE SE DAGENS OCH MORGONDAGENS MEDBORGARE I ÖGONEN?

Slussen – en snurrig historia

Med den rubriken sammanfattar arkitekten Ola Andersson Slussenfrågan som funnits i Stockholmsdebatten i 25 år. Han skriver vidare:

"Slussen är byggd i 24 delar som kan rekonstrueras etappvis. Den nuvarande anläggningen strider visserligen mot den antagna detaljplanen, även den. Det gäller dock även stora delar av husen i Stockholms innerstad, vilket aldrig hindrat någon att renovera dem när så krävts. Kommunen har inte bara möjlighet utan också laglig skyldighet att hålla Slussen i skick, eftersom det är en allmän plats.


Det alternativet skulle kosta en bråkdel av de 11 miljarder som projektet nu beräknas kosta. Dessutom skulle vi få en anläggning som vi med 100-procentig säkerhet vet fungerar utmärkt, eftersom den gjort det i snart 90 år, inte bara för biltrafik utan för gående, cyklar, kollektivtrafik, spårbunden kollektivtrafik och båtar. Om det nu liggande Slussenförslaget över huvud taget är genomförbart är osäkert. Det finns ännu ingen detaljplan för bussterminalen i berget. Om den blir klar kvarstår den lilla detaljen att berget inte är i stadens ägo. Det tillhör fastigheterna uppe på berget.


Man kan naturligtvis tycka illa om den nuvarande lösningen, men inte ens projektets tillskyndare kan på allvar hävda att den förslagna lösningen kommer att fungera bättre. Ändå tycks staden fast besluten att genomföra den."


Varför håller politikerna fast vid ett sämre och dyrare förslag när det finns bättre alternativ? Vad driver dem?

Läs hela artikeln på länken: http://www.dn.se/sthlm/slussen-en-snurrig-historia   


"Regeringen måste stoppa Nya Slussen"


Sju debattörer skriver på svd.se/opinion den 29 mars att "Regeringen måste stoppa Nya Slussen" och kräver ett planföreläggande enligt Plan- och bygglagen. Man redogör för ett antal brister och problemområden:


Nacka och Värmdö får ingen direkt bussförbindelse, Bussterminalen i Katarinaberget och Stadsgårdstunneln skulle bli platser med risker för olyckor med många skadade och döda, Gamla stan och Skeppsbron skulle skadas av tung trafik som skulle ledas till Skeppsbron, Riddarholmskanalens och Centralbrons framtida möjligheter till ombyggnad skulle omintetgöras och avbördningen av Mälaren skulle försvåras vid högre havsnivå till följd av klimatförändringar. Olika risker för T-banan t ex översvämningsrisken vid station Gamla stan har inte heller beaktats. Läs hela inlägget..


Hur kan "ansvariga" politiker i Stadshuset låta bli att lyssna på experternas synpunkter och hålla fast vid ett dåligt förlag när det finns bättre, färdiga förslag som SlussenplanB ? Vad driver dem mot ett vanvettigt beslut?

"( S ) bluffar om trafiken i Nya Slussen"


Frilansjournalisten och ledamoten i paraplyorganisationen Stigbergsgruppen Jan Ohlin skriver i svd.se/kultur den 28 mars hur sammanställningar som gjorts visar vilket trafikelände det gällande förslaget Nya Slussen skulle medföra: köer åt varje håll, stillastående trafik och långa genomfartstider, varje dag, för all framtid. Läs hela inlägget...


Återigen, hur kan "ansvariga" politiker bortse från fakta? Vad driver dem?

Slussen 2014-03-29

En film som tar oss med på en fascinerande flygtur i en minikopter en solig marsmorgon. Klicka här eller på bilden. Filmen är 5 minuter kort.

Mänsklig ring runt slussen 11/9 2014

Tusen tack till alla som medverkade vid dagens manifestation. Se bildspel.

Bussterminalen vid Slussen - en tickande brandbomb

skriver samhällsplaneraren Finn Löfqvist i Dagens Arena. den 17 februari.


Experterna pekar på att en bussterminal i ett bergrum med 5.000 personer på en liten yta tillsammans med många bussar är ett högriskprojekt. Men förespråkarna för Nya Slussen har inte ens låtit brandförsvaret yttra sig över förslaget! Det behövs inga fackkunskaper för att inse hur oansvarigt det är att bygga något med så uppenbar livsfara för så många människor. Det går inte att komma undan den kända principen att "om" en olycka kan hända kommer

den också "att" hända.


Måtte förnuftet segra och Nya Slussen projektet ersättas med SLUSSEN plan B!


http://www.dagensarena.se/opinion/finn-lofquist-bussterminalen-vid-slussen-en-tickande-brandbomb/

Strider mot lagens anda

KG Schermans debattartikel i Dadens Industri 29 jan sammanfattar de oacceptabla bristerna med projektet Nya Slussen, beskriver hur det hanterats med otydliga och glidande formuleringar för att dölja att man behöver intäkter för att täcka enorma kostnader för ombyggnaden. Bättre att bygga om enligt förslaget Slussen plan B: bättre, billigare, snabbare! Läs mer i länken.."

http://www.di.se/artiklar/2015/1/29/debatt-slussenprojektet-strider-mot-lagens-anda/

Politikerna lockas ta fel beslut om slussen

Fredrik von Feilitzen skriver den 25 mars i Svenska Dagbladet hur politiker luras att ta fel bealut om Slussenrenoveringen. "Nya Slussen har brister vad gäller trafik, säkerhet och kulturhistoria" skriver han.


En Expertgruppsom som staden tillsatt sammanfattar: enligt riskanalysen"kan större olyckor förväntas som ger upphov till stora bränder med katastrofala konsekvenser".


När oberoende experter i miljökonekvensbeskrivningen var starkt kritiska till Nya Slussen lät man en person som arbetade på projektledarens företag göra en ny beskrivning som blev en kovändning!


Vad pågår i Stadshuset? Hur kan politiker vara så ansvarslösa och ryggradslösa? Vad driver dem? Läs mer på http://www.svd.se/kultur/politiker-lockas-ta-fel-beslut-om-slussen_4436639.svd

"Nya Slussen blir en flaskhals för bussarna”

Bussföraren Annika Trädgårdh beskriver i ett öppet brev till finansborgarrådet Karin Wanngård och tf finansborgarrådet Jan Valeskog, båda ( S ), i tidningen Mitt i Södermalm hur Nya Slussen skulle bli en flaskhals för bussarna och göra det omöjligt för bussförarna att ställa upp och vända en buss vid Slussen. Är det klokt frågar hon. Vi frågar återigen vad det är som driver ansvariga politiker till okloka beslut. Läs artikeln på sidan 2 i nr 13 av tidningen Mitt i Södermalm http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miis

Gösta Blücher:  Det behövs ingen ny detaljplan för  Slussen.

Gösta Blücher, en av Sveriges ledande experter på Plan- och Bygglagen (PBL), skriver i  en artikel i Stockholmstidningen att det mycket väl går att förnya och modernisera Slussen utan stora fördröjningar av juridiska skäl. Sten Nordin och Mats Gerdau (M) i Stockholm respektive Nacka och Jan Valeskog (S ) i Stockholm har som bekant tyvärr länge hävdat motsatsen.

 

Det finns väl utredda alternativ som visar att det går att  genomföra den nödvändiga förnyelsen och moderniseringen av Slussen på halva tiden, till halva kostnaden och med en utformning som - till skillnad från stadens plan Nya Slussen - ger bra funktion när det är färdigt. Vidare innebär t ex SlussenplanB att de provisoriska trafiklösningarna för Stockholm, Nacka och Värmdö blir acceptabla. Det alternativet innebär också en klarhet i var bussterminalen ska byggas, i ytläge på bästa plats, dvs, ungefär där den nu är. Stadens plan Nya Slussen innebär endera att bussterminalen blir i en grotta i Katarinaberget eller Nacka Forum - om 10-15 år.

 

Man frågar sig återigen varför de ansvariga politikerna inte lyssnar till sakliga argument! Vad är det som driver dem till att hålla fast vid något som är sämre och dyrare? Läs hela artikeln...

http://www.stockholmstidningen.se/default.aspx?page=3&debatt=194

Flygfoto: Johan Fredriksson September 2014

Nytt Nobelmuseum, NEJ !

Planerna på ett nytt Nobelmuseum  bör avbrytas: Den mastodontiska byggnaden som föreslås skulle störa karaktären på Blasieholmen och förstöra den gamla Stockholmsmiljön vid Tullhuset mitt emot Dramaten. Klassiska miljöer i en stad gör den intressant; alldeles för mycket har rivits i Stockholm. Nya byggen har ett berättigande men inte i denna traditionella stadskärna. Vad än värre är skulle bygget à 1.2 miljarder SEK  delfinansieras av pengar som är avsedda för forskning genom ett temporärt smart men otillbörligt sätt att använda de fonderade pengarna. Vilket hån mot själva syftet med Nobels testamente! Dessutom ligger ju det befintliga Nobelmuseet fint vid Stortorget i Gamla stan.


Nytt Designmuseum, JA !

De bidrag som Familjen Erling Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlovat som donationer till bygget kan i stället användas till att skapa ett Designmuseum. Svensk design har lång historia, har mött mycket uppskattning även internationellt och förtjänar att lyftas fram.  Design finns överallt omkring oss: i ändamålsenliga vardagsföremål i köket, i kläder, möbler och arkitektur.  Ett Designmuseum skulle lyfta fram och synliggöra svensk design och visa hur skönhet och funktion kan kombineras; det skulle ge inspiration och visa hur samarbete mellan konstnärligt skapande och näringsliv befrämjar varandra och där skulle de ovannämnda stiftelsernas generositet vara ett naturligt bidrag.


Stockholmspartiet 2015-03-19

Tack för förtroendet !


Stort tack till alla 3175 stockholmare som röstade på Stockholmspartiet i kommunalvalet och för alla fantastiska insatser i valarbetet!


Nu fortsätter vi kämpa för Slussen Plan B och andra stadsmiljöfrågor, gärna tillsammans med likasinnade grupper och nätverk. Läs mer


Rivningen av Kolingsborg stoppas?

Den planerade rivningen av runda Kolingsborg vid Slussen stoppas, ett litet tag i alla fall. Först måste den nya politiska majoriteten ta ställning i frågan. Se inslaget i SVT/ABC  från 17 september 2014 genom att klicka på bilden nedan.

Ny stad ovanpå den gamla

Att bygga en ny stad ovanpå den gamla förstör arkitektoniska och kulturhistoriska värden som Mats Wickman beskrev i en artikel i Svenska Dagbladet den 5 januari. En planerad ombyggnad i Kristineberg, föranledd bl a av att en bostadsrättsförening behöver förbättra sin ekonomi, skulle förstöra ett av Stadsmuseet grönmärkt hus, dvs som är särskilt värdefullt ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Till artikenl i SvD.

Kvarteret Jerusalem i Kristineberg. Huset ritades av arkitekt Björn Hedvall, en av de ledande arkitekterna i Stockholm och Sverige under en stor del av 1900-talet.

Foto: YVONNE ÅSELL


GATUSTRID  


GATUSTRID är den passande rubriken på en artikel av Erik Eje Almqvist i Svenska Dagbladet den 1 mars 2015. Han jämför bl a cyklandet i Köpenhamn och Stockholm och konstaterar bl a hur mycket säkrare och bredare cykelbanorna är i Köpenhamn och hur man där ser cyklande som ett naturligt färdsätt - 35% av befolkningen cyklar ju! Stockholmspartiet tog initiativ till att många cykelbanor anlades, både i city och utanför tullarna.


Cyklandet aktualiseras just nu genom att dokumentärfilmaren Fredrik Gertten gjort fikmen "Bikes vs cars" som har svensk premiär nästa helg och som beskriver cykelaktiviteter i många olika städer. Läs artikeln via denna länk:

http://www.svd.se/kultur/varldens-cyklister-tvingas-bli-aktivister_4368825.svd

Premiär  för filmen "Bikes vs Cars".


Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten har gjort en film som illusterar kampen om gatuutrymmet i bl a Sao Paulo, Los Angeles och Köpenhamn. Han berättar bl a hur bilföretag och oljebolag köpte upp och lade ner Los Angeles kollektivtrafik för att kunna sälja bilar och sponsra bredare motorvägar. Verkligheten överträffar dikten! Intressant är också att notera att det inte finns någon bilindustri i Danmark och Holland - länder där cykling är ett självklart färdmedel. Se trailern här.

Rapport från politikerutfrågning

Bernt Lindgren har på sin hemsida skrivit en rapport från mötet med politiker i Medborgarhuset den 10 mars. Där beskrivs ansvarslös nonchalans och okunnighet som de folkvalda uppvisade. Vad driver våra beslutsfattare mot detta förskräckliga förslag som Nya Slussen är när en bättre lösning finns färdig? Läs mer...http://slussen.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=662%3Aslussen-och-halmstran&catid=54%3Aarrangemang


Om Stockholmspartiet


Stockholmspartiet är ett unikt, politiskt parti! Vi är det enda parti i Stockholm som inte kan placeras in på den politiska höger-vänsterskalan. Vi är ett sakfrågeparti med helhjärtat engagemang för Stockholms stadsmiljöfrågor utifrån den enskilda individens perspektiv... läs mer 

TÄNK OM I SLUSSENFRÅGAN, S

En veteran inom socialdemokratin, Kjell-Olof Feldt, har skrivit en belysande artikel om Slussen-frågan och uppmanar nuvarande socialdemokrater i beslutandeposition att tänka om och inte genomföra "Nya Slussen". Han påpekar också att det finns alternativ som skulle fungera. Måtte han bli bönhörd då det ännu finns möjlighet att agera. Stockholmspartiet förordar Slussen plan B.Läs artikeln här

Expertgruppen kritisk mot ”Nya Slussen”

I går den 2 februari presenterade en expertgrupp som tillsatts av Fullmäktige att granska projektet Nya Slussen, sin rapport. Man konstaterade bl annat att kostnaderna för projektet beräknas öka från 8 till 10 miljarder, Nya Slussen prioriterar bilism i stadens hjärta vilket strider mot stadens egna policydokument, framkomligheten för bussar förbättras inte, bygget av bussgaraget är osäkert medan stadsbild och kulturmiljö inte har tagits på tillräckligt allvar.  Läs mer...

Motståndet har bytt ansikte

I Svenska Dagbladet 29 januari beskriver Elisabet Andersson i artikeln "Motståndet har bytt ansikte" bl. a filmen "Händelser vid Slussen" som visar hur vissa arkitekter ogenerat berättar hur man fuskat med presentationer för att göra projektet Nya Slussen mera aptitligt. Läs mer via länken http://www.svd.se/kultur/motstandet-har-bytt-ansikte_4290001.svd

Det nya rivningsraseriet

Stockholm behöver växa för att förbli en intressant stad för arbete och boende men denna tillväxt får inte ske genom rivningar av oersättliga kulturhistoriska miljöer. Staden ska växa utåt men inget annat politiskt parti driver denna fråga. Stockholmspartiet kräver en plan för tillväxt som innebär organiskt växande som motvikt till förtätning och det kortsynta rivningsraseriet som påhejas av byggbolagen som tjänar mera pengar på att riva och bygga nytt än på att renovera.

 

Varför lyssnar inte stadens politiker på sina egna experter i Stadsmuseet? Hur kan man upprepa misstagen från rivningen av Klarakvarteran som nu många ångrar? En stad utan synlig historia är en tråkig stad. Vem vill besöka den? Patrik Ekström och Marie Bergström gav i Svenska Dagbladet en fin redogörelse om rivningar. Länk till artikeln i SvD.”

 

I artikeln finns en interaktiva karta med uppgifter om 100 k-märkta hus har rivits i Stockholm de senaste tio åren

140 år gammalt hus kan rivas

Att upprepa tidigare misstag som rivning av Klarakvarteren, är oförlåtligt! Men nu finns det risk att det händer igen. Att riva ett vackert, 140 år gammalt hus som ger en karaktär åt staden som många älskar är historielöst, aningslöst och ansvarslöst! Måtte alla goda krafter förenas för att förhindra att kulturvärden förstörs, som Anders Sundströms artikel beskriver. Läs mer..” 

http://www.dn.se/sthlm/140-ar-gammalt-hus-kan-rivas/


Nya Slussen går ej att genomföra

Förutsättningarna har ändrats, projektet måste omprövas. Det visar en ny granskning av Tor Edsjö, arkitekt, Stellan F Hamrin, limnolog, Lennart Klaesson, arkitekt och Richard Murray, nationalekonom. Hela granskningen på 44 sidor, rikligt illustrerad med fotografier, ritningar och kartor, kan läsas på www.slussen.nu   Den följer de granskningsdirektiv, 11 punkter, som kommunstyrelsen gav till expertgruppen som ska lämna sitt utlåtande 31 januari. Läs de elva punktern här.

Så kan Nya Slussen bantas

Skönhetsrådet har i sitt uttalande pekat på ett antal svagheter med “Nya Slussen”; dock borde man ha dragit slutsatserna fullt ut och förordat att i stället bygga enligt Slussen plan B. Läs artikel på DN.se

http://www.dn.se/sthlm/sa-kan-nya-slussen-bantas/ 

Slussen plan B fick pris

I sin motivering för priset lyfter arkitektföreningen fram att Slussen plan B-lösningen gjort konsekvenser läsbara för trafik, miljö, klimat, kulturvärden och stadsbild, och inte minst för samhällsekonomisk påverkan. Läs mer på SvD 9 december eller på Slussen plan B hemsida


Hur ska Stockholm växa?


Stockholm och Stockholmsregionen växer och förväntas fortsätta växa. Här finns arbetstillfällen, företag vill etablera sig här och ännu fler arbetstillfällen skapas. Här finns kultur och än så länge natur på nära håll men den är på många håll hotad.

Runt om i Stockholm finns lokala aktivistgrupper och föreningar som kämpar för

att rädda små och större grönområden i anslutning till bostäder t ex Eolshälls 4Hgård i Mälarhöjden, Bevara Årstaskogen, Ingen bilväg genom Rosenlundsparken, Rädda Solbergaskogen, Rädda Nytorps Gärde, Stoppa förbifart Stockholm, Rädda Enskedefältet, Gör Rågsveds friområde till Ekopark Syd  för att bara nämna några. Dessa områden behövs för rekreation och kontakt med naturen men hotas av byggplaner. Bostadsområden är attraktiva bl a då det finns natur nära. Hur attraktiv boendemiljön blir när flera hus pressas in på en begränsad yta är uppenbart: Alla blir förlorare.

Hur löser man dilemmat med att staden ska växa och att grönområden ska bevaras? Svaret är att Stockholm ska växa utåt. läs mera


En ”oberoende” expertgrupp ska kritiskt granska stadens liggande plan för framtidens Slussen ur en mängd olika synpunkter. Det beslutade den nya majoriteten i kommunstyrelsen på onsdagseftermiddagen. Det är många viktiga och genomgripande frågor som den ännu icke offentliggjorda  oberoende expertgruppen (som det heter i beslutet) med fyra utredare tillsammans med olika andra experter fram till den 31 januari nästa år ska utreda i fråga om Slussens framtida omdaning. Läs hela Epsteins intressanta artikel om plan A & B här

Förnya Slussen nu!


Idag, onsdag 12 november kl. 15:30 i Stadshuset, utser kommunstyrelsen en oberoende expertgrupp som ska utreda projektet Nya Slussen.


Arbetsgruppen SLUSSEN plan B. kommer då till Stadshuset för att överlämna nya beräkningar av byggkostnader, tidplan för bygget och en ny jämförelse av samhällskostnaderna för Nya Slussen och för Slussen plan B. Läs mera

Slussen i Svea Hovrätt idag!

 

Idag, den 10 november kl. 9:00, inleds domstolsförhandlingarna om Slussenprojektet i Mark-och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Det är ett stort och komplicerat miljömål som kommer att pågå i två veckor. Domstolen kommer att behandla viktiga miljöfrågor som berör både Stockholm, kommunerna runt Mälaren och Skärgården. Det handlar om ökade risker för översvämningar, spridning av slam och gifter, påverkan av grundvatten, skador på byggnader och natur, störningar för mänskor och djurliv mm.. Läs mera.


Arkitekt Ola Andersson skriver på DN.KULTUR bl.a:

Det finns ett enklare och snabbare alternativ för Slussen. Staden skulle kunna bestämma sig för att använda den lösning som i åttio års tid klarat av de komplicerade krav som platsen ställer, och inrikta sig på att rekonstruera och upprusta den anläggning som redan ligger där. Läs hela artikeln på DN.se

Den nya politiska majoriteten i exploateringsnämnden avbryter pågående projekteringar och upphandlingar, och inga rivningar ska genomföras i väntan på nya direktiv. Projektet ska utredas en gång till innan man tar slutlig ställning till bygget. Se inslaget

Lars Epstein skriver på DN.STOCKHOLM: "Ett hundratal motståndare till Nya Slussen bildade på torsdagen en mänsklig ring runt Kolingsborg på uppmaning av Stockholmspartiet som vill bygga ett nytt Slussen enligt den s.k. Slussen plan B.... läs hela artikeln

Slussen

Stockholmspartiet anser att alla krafter bör kämpa mot det dåliga förslaget Nya Slussen som diskuteras. Stockholmspartiet förordar Slussen plan B som är ett mycket bättre förslag av följande anledningar: halva kostnaden dvs 4 miljarder i stället för 8, halva byggtiden dvs fyra år i stället för åtta år, bättre trafiklösning med mindre risk för bilköer, bevarar den öppna utsikten vid Slussen i stället för att bygga för den med stora huskomplex. Läs mer.Skarsgård till Slussens försvar

På SvD.se 26 augusti 2014 skriver Erika Hallhagen att Stellan Skarsgård sällar sig till den namnkunniga kulturelit som kämpar för Slussens bevarande. I en ny video som uppmanar han stockholmarna att att rösta extra noga i kommunalvalet. Själv kommer han välja ett av de partier som "har modet" att riva upp förslaget.

Se videon genom att klicka här.

Stockholmspartiet är tillbaka

– Vi anser att vi måste kämpa för Stockholms miljö, vår vackra stad håller på och förstöras. Det är attentat som begås mot klassiska stockholmsmiljöer för närvarande, framförallt Slussen, säger Agneta Liljesköld i SVT ABC sändning 19:15 den 22 augusti. Se inslaget på

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stockholmspartiet-ar-tillbaka

Stockholmspartiets Agneta Liljesköld fick de kraftigaste applåderna skriver Lars Epstein på DN.se

"Endast Stockholmspartiets Agneta Liljesköld tyckte det var fel att bygga nya Slussen efter en ”dålig plan” och förordade den alternativa Slussen plan B som kan byggas efter den gamla detaljplanen, men ett klöverbladsslussen i modernt skick med en modern bussterminal vilket också skulle gå fortare och bli billigare.

Det var Agneta Liljesköld som fick publikens (och mina) kraftigaste applåder."

Läs hela artikeln om mötet där oppositionspartierna utfrågades om deras inställning till Slussens framtid inför en fullsatt hörsal på Konstakademien på torsdagskvällen. Moderator var Anna-Greta Leijon.

Se http://blogg.dn.se/epstein/2014/08/21/slussen-i-valrorelsen/ 


Läs den initierade artikeln om Stockholmspartiet på DN.STHLM klicka här